Werkwijze WP Advocaten | Hendrik Ido Ambacht

Goede raad is niet duur. Een brief of een gesprek kunnen al bijdragen in de oplossing van een geschil. Het is onze taak als advocaat om allereerst een oplossing in der minne te zoeken. Procedures kunnen soms lang duren, kostbaar zijn en de uitkomst is van veel factoren afhankelijk en daarmee nooit zeker. Als geen regeling kan worden bereikt zorgen wij ervoor dat efficiënt en krachtdadig wordt geprocedeerd.

 

Als advocaten zijn wij verplicht om ons permanent te laten opleiden. Jaarlijks volgen wij opleidingen en bijscholingen op ons vakgebied en houden wij ons op de hoogte van alle ontwikkelingen in het recht. Zoals iedere advocaat zijn wij onderworpen aan het tuchtrecht en onze gedragsregels. Bij onze beëdiging hebben wij een eed afgelegd dat wij nooit een zaak zullen aannemen waar wij niet achter kunnen staan. WP advocaten is ook aangesloten bij de geschillencommissie voor de advocatuur. Ook daarmee zijn uw belangen bij ons gewaarborgd.

 

Omdat wij van mening zijn dat rechtsbijstand voor iedereen bereikbaar moet zijn, werken wij ook op door de overheid gesubsidieerde basis (pro-deo advocaat in de volksmond).