Tarieven

Mr. Wiekamp en mr. Plaisier hanteren in beginsel een uurtarief van € 235,-, te vermeerderen met 6% kantoorkosten en 21% BTW. Overige kosten, zoals deurwaarderskosten, griffierechten en kosten van uittreksels e.d. berekenen wij aan u door. Afhankelijk van het belang van de zaak, uw financiële omstandigheden of de spoedeisendheid van de zaak kunnen andere afspraken worden gemaakt.

 

De uiteindelijke kosten en looptijd van een zaak zijn van verschillende factoren afhankelijk. Wij kunnen daar op basis van ervaring een goede inschatting van geven. Van iedere ontwikkeling in de zaak wordt u vanzelfsprekend in kennis gesteld. Op ieder gewenst moment kunt u inzage krijgen in de kosten. U krijgt altijd van ons een gespecificeerde nota met daarin een omschrijving van de door ons aan uw zaak bestede tijd. U houdt bij ons altijd inzicht in uw kosten..

 

Mediation

Mr. Plaisier hanteert als mediator een uurtarief van € 190,00 exclusief BTW en 6% kantoorkosten.

 

Toevoeging Raad voor Rechtsbijstand

Omdat wij van mening zijn dat rechtsbijstand voor iedereen bereikbaar moet zijn, werken wij ook op door de overheid gesubsidieerde basis (pro-deo in de volksmond). Of u in aanmerking komt voor juridische bijstand tegen vergoeding van de overheid, kunt u nazien op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, te weten www.rvr.org. Daar vindt u een tabel waarin u kunt aflezen of u op basis van uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en hoe hoog uw eigen bijdrage is.

 

U komt in aanmerking voor een toevoeging als uw inkomen, als alleenstaande, lager is dan € 26.900,00 (normen 2018). Bij gehuwden, samenwoners of eenoudergezinnen dient het inkomen lager te zijn dan € 38.000,00. Als peiljaar wordt uw fiscaal inkomen en vermogen van twee jaar terug genomen. Is uw inkomen veranderd dan kan alsnog gekeken worden naar uw inkomen in het jaar dat u rechtsbijstand heeft aangevraagd. Indien u uw zaak allereerst heeft voorgelegd aan het juridisch loket en deze u heeft doorverwezen naar een advocaat, krijgt u een korting op de eigen bijdrage. Meer informatie vindt u op www.juridischloket.nl.

 

Gratis advocaat?

Indien u een bijstandsuitkering ontvangt komt u, ervan uitgaande dat het een toevoegbare zaak is, sowieso in aanmerking voor een toevoeging. U kunt dan overigens ook bijzondere bijstand vragen voor de eigen bijdrage en het griffierecht (kosten van de rechtbank). Feitelijk krijgt u dan dus gratis juridische bijstand. Indien u inwoner bent van de Drechtsteden kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Als u al een uitkering van de Sociale Dienst ontvangt kunt u via internet het aanvraagformulier ‘verkorte aanvraag bijzondere bijstand’ invullen.

 

U kunt dit formulier vinden op het E-loket van de gemeente Dordrecht (www.dordrecht.nl), of telefonisch aanvragen bij de Sociale Dienst. Als u nog niet bekend bent bij de Sociale Dienst, kunt u naar de Sociale Dienst bellen voor een aanvraagformulier ‘bijzondere bijstand’. U dient een kopie van de toevoeging en de nota mee te sturen. Let u er wel op dat u tijdig na ontvangst van de nota bijzondere bijstand aanvraagt? Anders wordt uw aanvraag afgewezen omdat het niet tijdig is ingediend.