Incasso

Debiteuren die hun rekeningen langer onbetaald laten of zelfs helemaal niet voldoen zijn in deze tijd helaas geen uitzondering meer. Klanten die hun factuur niet betalen kunnen een aanzienlijk financieel probleem voor uw onderneming opleveren. Het is dan ook van groot belang dat tegen klanten die hun declaratie niet betalen snel wordt opgetreden en dat de vordering zo spoedig mogelijk wordt geïncasseerd. WP kan u in deze bijstaan met incasso.

 

Wellicht hebt u reeds contact met een deurwaarder die uw onbetaalde vorderingen tracht te incasseren. Hebt u wel eens overwogen om voor incasso een advocaat in de arm te nemen? Wist u namelijk dat alleen advocaten bevoegd zijn te procederen als uw incasso vorderingen hoger zijn dan een bedrag ad € 25.000,00? Deurwaarders en incassobureaus mogen dan niet procederen.

 

Daarnaast staan advocaten meer pressiemiddelen ter beschikking. Zo kunnen slechts advocaten aan de rechter verlof vragen om conservatoir (derden) beslag te leggen en kunnen slechts advocaten het faillissement van uw debiteur aanvragen.

 

WP handelt als volgt. Indien uw klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, stuurt WP advocaten namens u een duidelijke en krachtige incassobrief. Woont de klant nog wel op hetzelfde adres? Dit zal WP advocaten onderzoeken. Wordt er desondanks nog steeds niet betaald, dan kunnen er eventueel passende rechtsmaatregelen worden getroffen. Of een procedure gewenst is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de hoogte van de vordering en wellicht het juridische verweer van de klant.

 

WP advocaten zal alle voor- en nadelen van incass op een rijtje zetten en u hieromtrent een duidelijk advies geven.

Maak een afspraak