Huurrecht

WP Advocaten heeft jarenlange ervaring in het adviseren en procederen in huurrecht.

 

Het huurrecht is van toepassing op de huur van huurobjecten, zoals bijvoorbeeld een woning. U kunt op verschillende manieren geconfronteerd worden met het huurrecht.

 

Stel u gaat een woning huren. Mag de verhuurder na een aantal maanden de huur verhogen? En als u last hebt van ongedierte in uw woning of lekkage, mag u dan stoppen met het betalen van de huur? Gebreken aan een huurwoning komen helaas vaak voor. Wat zijn dan uw rechten binnen het buurrecht? En wat te doen als de buren elke avond feestjes geven en zo uw ‘woongenot’ verstoren?

 

Het is echter ook mogelijk dat uw verhuurder aangeeft te wensen dat de huurovereenkomst wordt beëindigd. Bijvoorbeeld indien er sprake is van een huurachterstand of indien u of uw medebewoners overlast veroorzaken. Mag de verhuurder dan zomaar de overeenkomst beëindigen? Wat zijn de regels en de mogelijkheden binnen het huurrecht? Mag u zelf overigens ook altijd de huurovereenkomst beëindigen?

 

Als er conflicten zijn met uw verhuurder, is het van groot belang dat er zo spoedig mogelijk een oplossing wordt gevonden. Het geschil zou immers er uiteindelijk toe kunnen leiden dat u de woning moet verlaten. Het is dan ook belangrijk op tijd een huurrecht-deskundige advocaat in de arm te nemen. Niet altijd hoeft het tot een rechtszaak te komen. Soms kunnen er (al in een vroeg stadium) afspraken worden gemaakt. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dient de rechter om een beslissing gevraagd te worden.