Mediation

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is mediation als methode van conflictoplossing in Nederland in opkomst. Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten. Een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, begeleidt partijen om tot een oplossing te komen. Het doel is om tot een optimale en duurzame oplossing te komen. Er wordt dan ook niet alleen gekeken naar uw belangen en die van de ander, maar ook naar de wederzijdse belangen.

 

Nadine Plaisier MSc is naast advocaat ook mediator. Zij is ingeschreven in het Mfn-register. Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities. Daarnaast heeft Nadine Plaisier de specialisatieopleiding tot familiemediator afgerond. Met haar jarenlange ervaring als advocaat in het familierecht, is Nadine Plaisier een specialist in het familierecht. U kunt dus ook voor (familie)mediation bij WP Advocaten terecht.

 

In vergelijking tot een juridische procedure kan mediation een aantal voordelen hebben. Zo is mediation vaak sneller dan een juridische procedure en is dus ook vaak minder kostbaar. Daarnaast is mediation oplossingsgericht en minder gericht op wie het “goed” of “fout” heeft. Mediation is voorts minder formeel. Mediation heeft een informeel karakter, hetwelk voor veel mensen prettiger is. We gaan met elkaar om de tafel zitten en proberen al pratend tot een oplossing te komen.

 

Uit onderzoek van de Raad voor Rechtsbijstand bij rechtbanken en het Juridisch Loket blijkt dat in twee derde van de gevallen mediation binnen vijftien weken is afgerond. Een procedure duurt over het algemeen langer. In ruim driekwart van de gevallen zijn beide partijen tevreden met de afloop. Dit in tegenstelling tot een procedure waarbij je vaak één verliezer en één winnaar hebt. Het blijkt ook dat de afspraken die zijn overeengekomen tijdens mediation beter worden nagekomen dan een rechterlijke uitspraak. Opmerking verdient dat als een mediation niet slaagt, er altijd nog gekozen kan worden voor een juridische procedure.

 

Mediation wordt, onder andere, toegepast bij echtscheidingen, beëindiging samenlevingen, arbeidsgeschillen, burenruzies, zakelijke conflicten, etc.

 

Mediation verloopt via een bepaald proces, te weten een voorbereidingsfase, de plenaire fase (de eigenlijke mediation) en de afsluitingsfase. Met de voorbereidingsfase wordt het eerste contact tussen de mediator en de partijen bedoeld. Er worden gegevens uitgewisseld en het eerste gesprek wordt ingepland. Vervolgens wordt de mediationovereenkomst besproken en ondertekend. De mediaton begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Daarna vindt de daadwerkelijke mediation plaats. Partijen gaan met elkaar in gesprek en de mediator begeleidt het proces. Indien afspraken kunnen worden gemaakt, worden die opgenomen in een vaststellingsovereenkomst.

 

Voor een geslaagde mediation is niet alleen een vaardige mediator nodig, maar dient ook het mediationproces en het resultaat van de mediation juridisch onaantastbaar te zijn. De afspraken dienen dus deugdelijk te worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Mediation is immers bedoeld om conflicten op te lossen. Het is dus van groot belang dat er geen nieuwe conflicten uit voort komen. Nadine Plaisier heeft als advocaat al jarenlang ervaring in het opstellen van overeenkomsten. Het deugdelijk vastleggen van de afspraken is voor haar dan ook geen probleem. Daarnaast zal zij u informeren omtrent de gevolgen van de afspraken en wijzen op de eventuele consequenties. Het behoort immers ook tot de taak van de mediator om te bewerkstelligen dat partijen bij het bereiken van de overeenstemming goed geïnformeerd zijn en welbewust handelen.

 

Nadine Plaisier hanteert als mediator een uurtarief van € 210,00 exclusief BTW en 6% kantoorkosten.