Wijziging voornaam

Wijziging voornaam

 

Steeds meer mensen kiezen er voor om hun voornaam te veranderen. De rechtbanken zien een stijging van het aantal wijzigingsverzoeken. Zo werden er in 2015 503 voornamen gewijzigd en in 2017 576. Maar wanneer kan je je voornaam wijzigen?

 

De wet bepaalt dat je een zwaarwegend belang moet hebben. Met andere woorden: je moet een goed verhaal hebben. Alleen het feit dat je een andere naam mooier vindt, is niet voldoende. Voorbeelden van een zwaarwegend belang zijn:

 

  • bij de aangifte van de geboorte is een onjuiste of onvolledige naam opgegeven;
  • de naam leidt tot psychische klachten, je wordt er door gepest of het herinnert je aan een negatief verleden, hetwelk leidt tot psychische klachten;
  • het roept negatieve associaties op;
  • de naam is niet meer passend, bijvoorbeeld omdat je verandert bent van geslacht of tot een bepaald geloof bent bekeerd.

 

Wij zullen de reden van je wens tot wijziging van je voornaam bespreken en beoordelen of er naar onze mening sprake is van een voldoende zwaarwegend belang. Daarnaast is natuurlijk ook van belang dat de nieuwe voornaam niet ongeoorloofd of ongepast is.

 

Om je voornaam te wijzigen moeten we een procedure starten. Dat doen we door een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Omdat er vaak geen zitting plaatsvindt, kan er binnen enkele weken al uitspraak worden gedaan. Dit hangt wel af van de drukte bij de rechtbank.

 

Indien de rechter het verzoek tot wijziging van de voornaam toewijst, wordt de Basisregistratie Personen (BRP) ingelicht en wordt de wijziging van de voornaam als een latere vermelding toegevoegd aan de geboorteakte. Vanaf dat moment is de voornaam gewijzigd. Indien de rechter het verzoek onverhoopt afwijst, kan je binnen 3 maanden hoger beroep instellen. Het gerechtshof kan alsnog beslissen dat het verzoek toegewezen dient te worden.

 

De kosten van het wijzigen van je voornaam betreffen de kosten van de advocaat en de rechtbank. Wij zijn bereid een vaste prijsafspraak te maken.

 

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op!

Terug naar het overzicht