Verzamelen kentekenfoto’s fiscus

Elk jaar ontvangt de Belastingdienst minstens drie miljard kentekenfoto’s van voertuigen op de Nederlandse wegen. Ideaal om te bekijken of mensen met een auto van de zaak de auto niet te vaak privé gebruikten. Als de camera’s u signaleerden op plekken die niet overeen kwamen met uw rittenadministratie was u de sigaar.

Drie leaserijders waren het hier niet mee eens en hebben bezwaar gemaakt tegen de naheffingen die op basis van de kentekenbeelden waren opgelegd. Ze hadden aangegeven dat de systematische controle van hun reisbewegingen een inbreuk op hun privacy is. De Hoge Raad heeft deze drie leaserijders gelijk gegeven.

Volgens de Hoge Raad is het een grove inbreuk op de privacy:

Het gaat hier namelijk niet om één of enkele waarnemingen in de openbare ruimte, maar om het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken en jarenlang bewaren van gegevens over de bewegingen van voertuigen op diverse plaatsen in Nederland”, aldus de Raad in een persbericht.

Volgens Europees recht is voor systematische controle een precieze wettelijke grondslag vereist. En die wettelijke grondslag ontbreekt in Nederland.

De reeds opgelegde naheffingen, waarbij de bezwaartermijn is verstreken, kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Als er nog wel bezwaar gemaakt kan worden, adviseren wij u dat te doen.

De fiscus heeft inmiddels aangegeven op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om leaserijders in de gaten te houden. Bijvoorbeeld met locatiegegevens op basis van boetes door het Centraal Justitieel Incassobureau.

De uitspraken zijn terug te vinden op www.rechtspraak.nl (ECLI:NL:HR:2017:288, ECLI:NL:HR:2017:287 en ECLI:NL:HR:2017:286). Bij vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Terug naar het overzicht