Terugdringen onredelijk lange betaaltermijnen

De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 het wetsvoorstel nummer 34 559 “Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen“ unaniem aangenomen.

Vanaf 1 juli 2017 zal het niet meer mogelijk zijn voor grootbedrijven om betaaltermijnen van meer dan 60 dagen op te leggen aan leveranciers zoals zzp´ers en MKB´ers. Er zijn leveranciers die nu te maken hebben met betaaltermijnen van 90, dan wel 120 dagen. ”Zo komen mkb’ers en zzp’ers in financiële problemen en kunnen hierdoor amper het hoofd boven water houden”, zegt Mulder. ”Met dit wetsvoorstel komt daar een einde aan. Op tijd betalen is tenslotte normaal.”

In de nieuwe wet staat dat het de norm is dat binnen 30 dagen wordt betaald. Dat is thans ook het geval, maar door een uitzonderingsbepaling kon de betaaltermijn eindeloos worden opgerekt. In de nieuwe wet kunnen partijen wel in onderling overleg afwijken van de norm tot een termijn van maximaal 60 dagen. Een termijn van langer dan 60 dagen is nietig. De termijn wordt alsdan automatisch 30 dagen.

Ook Mei Li Vos (PvdA) is blij dat kleine leveranciers op deze manier in bescherming worden genomen. ”Hierdoor wordt de macht van de grootbedrijven ten opzichte van de kleine leveranciers ingeperkt. En dat is hard nodig.”

De nieuwe wet verbetert dus de positie van de leveranciers.

Terug naar het overzicht