Scheiden? En nu?

Scheiden? En nu?

Veel mensen ervaren de echtscheidingsperiode als onzeker, verwarrend en emotioneel. Naast dat je allerlei emoties ervaart, moet er in deze periode een heleboel geregeld worden. Zoals waar je gaat wonen, welke contactregeling met de kinderen gaat gelden, wat wordt er afgesproken over de bezittingen en schulden?

Het is voor jou en je ex-partner belangrijk dat je respectvol uit elkaar gaat. Dit zeker als jullie samen ook kinderen hebben.

Een goed stappenplan helpt om overzicht te bewaren en om eenvoudiger door het scheidingsproces heen te gaan.

 

Stap 1: Scheidingsmelding

De eerste stap is uiteraard het melden aan je partner dat je wil scheiden. Dit noemen we de scheidingsmelding. Voor veel mensen is dit een hele moeilijke stap. Zeker als de ander niet wil scheiden.

Belangrijk is dat je het je partner persoonlijk vertelt. Wees duidelijk en eerlijk. Leg uit waarom je wil scheiden, maar probeer niet te veel verwijten te maken. Geef je partner de gelegenheid te reageren. Probeer, hoe moeilijk dat misschien ook is, met elkaar in gesprek te blijven. Als het lukt met elkaar in gesprek te blijven, kunnen jullie ‘samen’ scheiden. Dit is sneller en goedkoper. Nadine Plaisier, onze familierechtspecialist en mediator, kan je hierin bijstaan.

 

Stap 2: Deskundige begeleiding

In Nederland kan je alleen scheiden als je wordt bijgestaan door een advocaat. Een echtscheiding wordt door de rechter uitgesproken en alleen advocaten mogen een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen.

In de vorige stap is al aangegeven dat als je ‘samen’ gaat scheiden, je je kan wenden tot Nadine Plaisier, onze mediator. Als het helaas niet meer mogelijk is om in gesprek te blijven, dien je je te wenden tot een advocaat. Nadine Plaisier is naast mediator ook advocaat. Zij kan je dus ook als advocaat bijstaan.

Als je een advocaat in de arm neemt, betekent dat niet automatisch dat het een ‘vechtscheiding’ wordt. Ook advocaten zullen eerst onderzoeken of een regeling in der minne mogelijk is. Advocaten zijn hiertoe ook verplicht gezien de gedragsregels die gelden voor advocaten. Als het niet lukt om samen afspraken te maken, zal de rechter gevraagd moeten worden een beslissing te nemen.

Je kan met Nadine Plaisier kennismaken op het gratis inloopspreekuur dat elke woensdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur plaatsvindt. Daarnaast is zij telefonisch bereikbaar op 078 – 68 195 55.

 

Stap 3: De kinderen

Als je besloten hebt te gaan scheiden, moeten de kinderen hier ook over geïnformeerd worden. Vertel het samen aan de kinderen. Maak duidelijk dat de scheiding niet hun schuld is en dat ze hun ouders niet kwijtraken.

Als jij en je partner minderjarige kinderen hebben zijn jullie wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Het verzoekschrift tot echtscheiding wordt in principe alleen in behandeling genomen als er ook een ouderschapsplan wordt ingediend.

In het ouderschapsplan staan de afspraken die jullie over de kinderen hebben gemaakt. Denk aan de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de kosten van de kinderen, de manier waarop jullie elkaar informeren en raadplegen over belangrijke gebeurtenissen voor de kinderen en over het vermogen van de kinderen, etc.

 

Stap 4: Het verzamelen van informatie

Nadine Plaisier heeft allerlei gegevens nodig. Zoals de persoonlijke gegevens over jou, je partner en eventueel de kinderen, maar ook over het huwelijk, de bezittingen, de schulden, het inkomen, etc. Deze gegevens zijn nodig om te kunnen scheiden en voor het opstellen van de processtukken.

Het is belangrijk dat je een compleet overzicht maakt van alle bezittingen en schulden. Voeg daarbij de bewijsstukken. Zoals een bankafschrift, akte van levering van de woning, jaaropgave van de hypotheekschuld, aangifte inkomstenbelasting, etc.

Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat er afspraken gemaakt moeten worden over een kinder- en/of partneralimentatie. Nadine Plaisier heeft dan gegevens nodig van de inkomsten en lasten.

Tenslotte dienen er afspraken gemaakt te worden over het pensioen. Scheiden kan ook gevolgen hebben voor je pensioen. Zijn hierover afspraken gemaakt in de huwelijkse voorwaarden? Willen jullie de wet volgen en de pensioenen verevenen of is een andere verdeling in jullie situatie aantrekkelijker? Meer informatie over pensioen bij scheiding vind je op www.pensioenkijker.nl.

 

Wil je meer weten over het scheidingsproces? Neem gerust contact op. We bespreken graag de mogelijkheden met je.

Terug naar het overzicht