Problemen op de werkvloer? Overweeg mediation!

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is mediation als methode van conflictoplossing in Nederland in opkomst. Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten. Een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, begeleidt partijen om tot een oplossing te komen. Het doel is om tot een optimale en duurzame oplossing te komen. Er wordt dan ook niet alleen gekeken naar jouw belangen en die van de ander, maar ook naar de wederzijdse belangen.

Er wordt vaak gedacht dat mediation alleen geschikt is voor conflicten in het familierecht. Mediation is inderdaad zeer geschikt in het familierecht, maar ook zeker in het arbeidsrecht.

Op de werkvloer kunnen immers allerlei problemen ontstaan. Samenwerking tussen collega’s verloopt niet soepel of er ontstaan een conflict tussen de werknemer en werkgever. Conflicten komen in elke organisatie voor. Zolang partijen maar in gesprek blijven en opzoek gaan naar oplossingen is dat vaak geen probleem. Een mediator kan daarbij helpen.

Helaas is het mijn ervaring dat vaak te laat een arbeidsmediator wordt ingeschakeld. De verstandhouding is dan zo verslechterd dat de werkgever of werknemer de arbeidsrelatie wil beëindigen. Dat is jammer. Want mediation is ook, naast het zoeken naar een oplossing, gericht op het verbeteren van de communicatie. Het voordeel daarvan is dat partijen in de toekomst in staat zijn hun eventuele problemen op te lossen.

Indien de arbeidsrelatie dusdanig is verstoord en niet meer kan worden hersteld, kan mediation ook gebruikt worden om afspraken te maken over de wijze waarop werkgever en werknemer uit elkaar gaan.

Ik ben naast advocaat ook mediator. Ik ben ingeschreven in het Mfn-register. Het MfN-register (voormalig NMI-register) is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities. Ik heb jarenlange ervaring als advocaat in het arbeidsrecht (en familierecht)

In vergelijking tot een juridische procedure kan mediation een aantal voordelen hebben. Zo is mediation vaak sneller dan een juridische procedure en is dus ook vaak minder kostbaar. Daarnaast is mediation oplossingsgericht en minder gericht op wie het “goed” of “fout” heeft. Mediation is voorts minder formeel. Mediation heeft een informeel karakter, hetwelk voor veel mensen prettiger is. We gaan met elkaar om de tafel zitten en proberen al pratend tot een oplossing te komen.

Heb je vragen? Neem dan contact met mij op!

Nadine Plaisier

Terug naar het overzicht