Problemen met de Sociale Dienst over uw uitkering?

Problemen met de Sociale Dienst over uw uitkering?

 

Ontvangt u een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstandsuitkering) en is deze ingetrokken / stopgezet en/of wordt een deel van uw uitkering terug gevorderd? Of hebt u een uitkering aangevraagd en is deze afgewezen? Neem dan contact met ons op! U kunt zich in deze immers laten bijstaan door een advocaat.

Wij kunnen namens u bezwaar maken tegen de beslissing. Indien uw uitkering is stopgezet en u zonder enige vorm van inkomen zit, kunnen wij ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter. Alsdan vindt binnen een aantal weken een zitting plaats op de rechtbank en kunnen we de rechter vragen u een voorlopige uitkering toe te kennen. Ook kunnen we met u bespreken of het raadzaam is opnieuw een uitkering aan te vragen.

Houdt u er rekening mee dat binnen 6 weken na de beslissingsdatum het bezwaarschrift moet zijn ingediend?

Cliënten met een inkomen op minimum niveau zijn geen (of zeer weinig) kosten verschuldigd. Wij kunnen namens u immers een toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand (pro deo in de volksmond). Voor de eigen bijdrage kunt u vervolgens, indien u voldoet aan de voorwaarden, bijzondere bijstand aanvragen. Wij zullen u hierover informeren.

Heeft u dus een bijstandsprobleem? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 078 – 68 195 55. Wij kunnen alsdan beoordelen of direct een afspraak bij ons op kantoor gemaakt moet worden of dat (voorlopig) kan worden volstaan met het geven van een advies. Ook kunt u uiteraard terecht op ons inloopspreekuur dat elke woensdagochtend van 9.00 uur tot 11.00 uur plaatsvindt.

Terug naar het overzicht