Mijn kind mag zelf kiezen, hij is immers ouders dan 12 jaar!

 

Deze uitspraak hoor ik vaak. Van de week had ik nog een mevrouw aan de telefoon die aangaf dat haar zoon niet naar zijn vader toe hoeft omdat haar zoon ouder is dan 12 jaar en heeft aangegeven geen contact meer te willen met zijn vader. Ik heb haar uitgelegd dat kinderen ouder dan 12 jaar niet zelf mogen kiezen. Ze mogen bijvoorbeeld niet zelf bepalen waar ze gaan wonen of wanneer zij contact hebben met de andere ouder.

Pas als een kind meerderjarig wordt, dus op hun 18de, mogen ze zelf kiezen. Totdat kinderen 18 jaar zijn, zijn ze minderjarig en nemen hun ouders met gezag de beslissingen. Als ouders er samen niet uitkomen kan de rechter gevraagd worden een beslissing te nemen.

Het is wel zo dat kinderen vanaf hun twaalfde jaar betrokken worden bij een gerechtelijke procedure. Ze worden, voordat de rechter uitspraak doet, door de rechter uitgenodigd voor een gesprek. Als het een alimentatieprocedure betreft worden de kinderen pas vanaf 16 jaar uitgenodigd. Het gesprek bij de rechter heet een kindgesprek / kinderverhoor. De kinderen krijgen de gelegenheid om te vertellen wat hun wensen/bezwaren zijn. Op die manier worden ze ‘gehoord’. Het gaat om een kort, informeel gesprek, waarin de kinderen hun eigen mening mogen geven (https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Naar-de-rechter/Betrokken-bij-een-rechtszaak/Paginas/Kindgesprek.aspx).

Een rechter houdt in zijn uitspraak uiteraard rekening met hetgeen het kind de rechter heeft verteld tijdens het kindgesprek. De rechter maakt vervolgens een belangenafweging en neemt een beslissing. De rechter volgt dan zeker niet altijd de wens van het kind. Zo kan het zijn dat een kind aangeeft geen contact te wensen met zijn vader, omdat het kind weet dat zijn moeder dat niet wil. Of geeft het kind aan graag bij zijn vader te willen wonen omdat de vader van het kind heeft beloofd elke avond naar de Mac Donalds te gaan. Er wordt altijd gekeken naar het belang van het kind.

Het is dus een groot misverstand dat kinderen vanaf hun twaalfde jaar zelf mogen kiezen. Kinderen vanaf die leeftijd zelf laten kiezen is overigens ook zeer schadelijk voor kinderen. Kinderen moeten dan immers feitelijk tussen hun ouders kiezen. Gaan ze bij hun moeder of bij hun vader wonen? Dat is een onmogelijke keuze. Er ontstaat dan een loyaliteitsconflict. Het is zeer belangrijk dat kinderen bij een echtscheiding niet het gevoel krijgen te moeten kiezen tussen hun ouders.

Terug naar het overzicht