Mediation / Mediator Hendrik Ido Ambacht

Mediation / mediator Hendrik Ido Ambacht

Met heel veel plezier ben ik sinds 2010 werkzaam als advocaat in Hendrik-Ido-Ambacht (WP Advocaten in de Schoof). Ik behandel vooral familiezaken en arbeidszaken. Voorheen behandelde ik ook strafzaken. Strafzaken zijn helaas lastig te combineren met andere rechtsgebieden omdat je als advocaat nu ook tijdens het verhoor aanwezig mag zijn, dat soms de hele dag of langer kan duren. Om die reden behandel ik sinds een jaar helaas geen strafzaken meer.

Als advocaat probeer ik altijd in onderling overleg met de wederpartij tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, wordt de rechter gevraagd een beslissing te nemen. De afgelopen jaren merk ik echter dat een procedure bij de rechtbank vaak niet leidt tot een duurzame oplossing. De rechter hakt de knoop door en geeft één van de twee gelijk. Dat geschil is dan wel opgelost, maar nieuwe geschillen leiden vaak weer tot nieuwe procedures. Daarnaast kan de verliezende partij in hoger beroep gaan. Mijn ervaring is dat als partijen samen een oplossing bedenken en afspraken maken, dat dat minder snel leidt tot nieuwe conflicten. Daarnaast merk ik dat deze afspraken beter worden nagekomen dan een rechterlijke uitspraak.

De afgelopen jaren heb ik dan ook steeds meer interesse gekregen in mediation. Afgelopen jaar heb ik de mediationopleiding gevolgd en succesvol afgerond. Ik sta inmiddels ingeschreven in het MfN-register.

Tijdens de mediationopleiding oefenden wij veel met burengeschillen. Het interessante aan deze geschillen is dat partijen vaak een gemeenschappelijk belang hebben, te weten dat zij graag willen blijven wonen waar ze thans wonen. Door het burenconflict wonen ze er echter niet meer fijn. Burenconflicten kunnen snel escaleren, waardoor de politie betrokken raakt. Toen ik nog strafzaken behandelde kwam ik geregeld burenconflicten tegen waarbij het uit de hand was gelopen. Families en vrienden gaan zich er ook snel mee bemoeien, waardoor het conflict alleen maar groter wordt. Het is dan ook van groot belang dat snel een oplossing wordt gezocht. Mijns inziens kan dat het beste met een professionele bemiddelaar, zoals een mediator.

Daarnaast heb ik als familierechtadvocaat al jaren ervaring met (ingewikkelde) echtscheidingen. Ook daar is sprake van een gemeenschappelijke belang, te weten dat goede en duidelijke afspraken worden gemaakt over de gevolgen van de echtscheiding. Voor een geslaagde mediation is niet alleen een vaardige mediator nodig, maar dient ook het mediationproces en het resultaat van de mediation juridisch onaantastbaar te zijn. De afspraken dienen dus deugdelijk te worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Mediation is immers bedoeld om conflicten op te lossen. Het is dus van groot belang dat er geen nieuwe conflicten uit voort komen. Ik heb als advocaat al jarenlang ervaring in het opstellen van ouderschapsplannen en convenanten. De afspraken zullen dus deugdelijk worden vastgelegd.

Hebt u een conflict en bent u opzoek naar een mediator? Neem dan contact met mij op!

Nadine Plaisier

Terug naar het overzicht