Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Als je in Nederland gaat trouwen regelt de wet een aantal rechten en plichten. Zo geldt er voor 1 januari 2018 de algehele gemeenschap van goederen en vanaf 1 januari 2018 de beperkte gemeenschap. Als je zelf wil bepalen welke rechten en plichten gelden in (en na) jouw huwelijk, dien je huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Het valt mij op dat cliënten vaak hun huwelijkse voorwaarden niet meenemen naar de eerste bespreking. Vaak wordt gedacht dat alle huwelijkse voorwaarden hetzelfde zijn en dat als iets op jouw naam staat, er geen verrekening met de ex-partner hoeft plaats te vinden. Dit is echter vaak niet het geval.

Maatwerk

Het mooie van huwelijkse voorwaarden is dat je zelf kan bepalen, uiteraard met instemming van je partner, welke afspraken tijdens en na het huwelijk gelden. Je kan afspreken dat de echtelijke woning wel gemeenschappelijk is, maar al het andere vermogen niet (een beperkte gemeenschap). Daarnaast kun je met voorwaarden ervoor zorgen dat jouw onderneming van jou blijft. En houd je bijvoorbeeld zakelijk en privé gescheiden, zodat jouw partner beschermd is tegen eventuele schuldeisers van de onderneming. Je kan ook afspraken maken over de onderneming na de scheiding, zodat je de onderneming gewoon kan voortzetten. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden is dus maatwerk. Want elke situatie is anders.

Verrekenbeding

Ondanks dat elke situatie anders is, wordt vaak in de huwelijksvoorwaarden bepaald dat als gevolg van het huwelijk geen gemeenschap van goederen zal ontstaan. Elke echtgenoot behoudt dan zijn eigen vermogen. Ook wordt dan een verrekenbeding, periodiek en/of finaal, opgenomen. Indien geen verrekenbeding wordt opgenomen is er sprake van een zogenaamde koude uitsluiting. Wat je in het verleden hebt opgebouwd blijft apart, evenals toekomstige inkomsten, bezittingen en schulden. Ook na de echtscheiding blijft alles gescheiden. Koude uitsluiting ontslaat je uiteraard niet van de wettelijke plicht om voor elkaar te zorgen. Je bent immers gehuwd. De kosten van de huishouding moeten dus (naar evenredigheid) verdeeld worden.

Zoals aangegeven wordt er vaak een verrekenbeding opgenomen. We hebben een periodiek en een finaal verrekenbeding.

Periodiek verrekenbeding
Een periodiek verrekenbeding houdt in dat de echtgenoten periodiek, te weten jaarlijks, de overgespaarde inkomsten met elkaar zullen delen. Met overgespaarde inkomsten worden bedoeld de inkomsten die de echtgenoten overhouden na het betalen van de kosten van de huishouding. Indien een periodiek verrekenbeding in de huwelijksvoorwaarden wordt opgenomen, is het belangrijk om een goede administratie bij te houden en daadwerkelijk jaarlijks tot verrekening over te gaan. Het is gebleken dat dit nauwelijks gebeurt. Indien een periodiek verrekening beding niet wordt uitgevoerd, wat meestal dus het geval is, moet alsnog worden verrekend. Er wordt dan vermoed dat al het aanwezige vermogen is gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden, behoudens tegenbewijs. In beginsel heeft het niet uitvoeren van een periodiek verrekenbeding dus het gevolg dat je bij het eindigen van het huwelijk met elkaar dient af te rekenen alsof je in gemeenschap van goederen was gehuwd.

Finaal verrekenbeding

Je kan in de huwelijkse voorwaarden ook een finaal verrekenbeding laten opnemen. Bij scheiding verdeel je dan het gezamenlijke vermogen alsof je in gemeenschap van goederen was getrouwd. Je kan er dan voor kiezen om een aantal zaken buiten deze verrekening te houden. Zoals het bedrijfsvermogen of het vermogen dat je voor het huwelijk al had.

Huwelijks voorwaarden kunnen dus enorm verschillen. Het is belangrijk om regelmatig te checken of de huwelijkse voorwaarden nog passend zijn in jouw situatie. Daarnaast dienen de huwelijkse voorwaarden goed bestudeerd te worden bij echtscheiding. Ben je benieuwd wat jouw huwelijkse voorwaarden voor gevolgen hebben? Neem dan contact met ons op. We geven je graag advies.

 

(Foto: Romy vd Boogaart)

Terug naar het overzicht